Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejné obstarávanie

Mesto Handlová je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej ako „ZVO") a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, nadlimitných a podlimitných koncesií, súťaže návrhov a zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

Mesto Handlová vypracovalo „Smernicu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou". Účelom tohto interného predpisuje je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní civilných zákaziek s nízkou hodnotou. 

Identifikácia obstarávateľskej organizácie

  • Názov: Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
  • V zastúpení: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová
  • IČO:  318 094
  • Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
  • Kontaktná osoba: Ing. Mária Lenková
  • Telefón: 046/519 25 48, Fax:046/519 25 34, 
  • E-mailová adresa: maria.lenkova@handlova.sk

Plán verejného obstarávania na rok 2020 nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Dodatok 1 k smernici 1/2019 295.9 kB pdf 3.3.2020
Smernica 1/2019 684.4 kB pdf 2.3.2020
Plán verejného obstarávania na rok 2020 100.6 kB pdf 10.7.2020
Dodatok 2 k smernici 1/2019 195.3 kB pdf 1.3.2021
Plán verejného obstarávania na rok 2021 106.4 kB pdf 13.5.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek