Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Smútočné oznámenia

Už privial osud opäť čas, pre ktorý srdce puká zas.

i_5768313 

 

Zverejnené 14. 6. 2021

 

Justína Kočková, rod. Majdová, 93 rokov,

naposledy bytom ČSA 26.

Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 17. júna o 14.00h.

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej.

 

Marta Palušková, rod. Pukačová, 80 rokov,

naposledy bytom Kunešovská 32.

Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 17. júna o 13.00h.

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej.

 

Zverejnené 11. 6. 2021

 

Pavel Balna, nedožitých 80 rokov,

naposledy bytom Československej armády 30/9.

Posledná rozlúčka bude v stredu 16. júna o 14.00h.

na cintoríne v Handlovej.

 

Štefan Pinter, nedožitých 77 rokov,

naposledy bytom 29. augusta 72/1.

Posledná rozlúčka bude v stredu 16. júna o 13.00h.

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej.

 

 

 

 

 

 

 

Staršie oznamy za jednotlivé mesiace nájdete 

v súboroch na stiahnutie nižšie.

Mesto Handlová, aj na základe podnetov od občanov, zverejňuje od 3. januára 2011 smútočné oznámenia aj na internetovej stránke mesta v podobe stručných textových správ. Oznámenia sú zverejňované aktuálne. Smútočné oznámenie bude zverejňované len vtedy, ak rodina zosnulého vydá súhlas s jeho uverejnením, resp. ho nahlási na MsÚ. Smútočné oznámenia sú zverejňované aj na budove Domu služieb v Handlovej na mestskom cintoríne a na miestnom farskom úrade. 
Správu mestského cintorína Handlová zabezpečuje:
PARTE, s. r. o. - región Prievidza, Bojnice, Handlová
e-mail: mico.kamen@mail.t-com.sk
Hviezdoslavova 9 , Prievidza 971 01
Telefonický kontakt: 0907/552200