Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Plánované odstávky

Informujeme Vás o vopred plánovaných odstávkach vody, plynu, elektrickej energie,  prípadne rekonštrukcií ciest. 

Stredoslovenská distribučná, a.s. - Oznámenie o prerušení elektriny

Oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy  spolocnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude nasledovná:

- 30.07.2020 v čase od  07.30 - 14.30 h pre odberné miesta a lokality Remäta 

 

Dočasná uzávierka cesty Jánošíkova

Z dôvodu havarijného stavu vozovky na ulici Jánošíkova bude prebiehať rekonštrukcia časti cesty od štvrtka 25. júna 2020. V utorok 30.6.2020 sa začne s opravou 10 metrového úseku po celej šírke cestného profilu. Obchádzkové trasy budú viesť dočasnými trasami s vyústením na ulicu Kpt. Nálepku, eventuálne na ulicu Ligetskú.

Dočasná zmena v MHD 16.6. - 26.6.2020

Mesto Handlová oznamuje,že z dôvodu rozsiahlejšej opravy dažďového vpustu na Ul. Hurbanova od 16. júna, s predpokladaným  ukončením prác do 26. júna 2020, nebude možné nastupovať a vystupovať na zastávke MHD Ul. Hurbanova, Sadová, Kunešovská.

Mesto Handlová a zhotoviteľ stavby ďakujú za pochopenie. O prípadných zmenách bude mesto Handlová informovať aj prostredníctvom mestského rozhlasu

 

Oznam zo dňa 12. 6. 2020 Prevádzka vodovodu Handlová - plánovaná odstávka vody

Prevádzka vodovodu v Handlovej oznamuje, že v pondelok 15. júna 2020 v čase 8. 00 - 11. 00 h bude z dôvodu odstraňovania havárie na verejnom vodovode odstavená dodávka vody v rozsahu ulíc: Želežničiarska, Nemocnica Handlová a rodinné domy napojené od nemocnice.

 

Stredoslovenská distribučná, a.s. - Oznámenie o prerušení elektriny

Oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy  spolocnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude nasledovná:

- 18.06.2020  08.00 - 15.30 h pre odberné miesta a lokality Remäta 

- 19.06.2020  08.00 - 15.30 h pre odberné miesta a lokality Remäta

 

Stredoslovenská distribučná, a.s. - Oznámenie o prerušení elektriny

Oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy  spolocnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude nasledovná:

- 16.06.2020 08:30 - 15:30 h pre odberné miesta a lokality Mlynská, Pod Šachtou, Stará cesta, Žiarska

- pôvodne ohlásená odstávka elektriky od 16.06.2020 - 19.06.2020 pre odberné miesta a lokality Nová Lehota je ZRUŠENÁ - bude oznámený náhradný termín

Zrušené termíny budú nahradené novými.  

BCF energy, s.r.o. / Stredoslovenská distribučná, a.s. - Oznámenie o prerušení elektriny

Oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s. bude prerušená dodávka elektriny v lokalite Nová Lehota nasledovne:

-pôvodne ohlásená odstávka elektriky od 09.06.2020 - 12.06.2020 je ZRUŠENÁ - bude oznámený náhradný termín

- 12.06.2020 od: 08:00 do 15:30 pre odberné miesta a lokality Stará cesta a Žiarska

 

SPP - Oznámenie o uzávierke ulice - 11. - 17. 05. 2020

Predĺžené do 22.05.2020

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodov Handlová, ul.Partizánska - 1.SC , UO00204" spoločnosť SPP - distribúcia a.a. oznamuje úplnú uzávierku ulice Potočnej v úseku od rodinného domu číslo 171/12 (križovatka s ul.Železničná) po rodinný dom číslo 1480/26 (mostík cez Handlovku) v dňoch od 11.05.2020 do 17.05.2020.