Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Materská škola - elokované pracovisko Morovnianska cesta v ZŠ MC

Názov/ Sídlo: Elokované pracovisko,  Morovnianska cesta 1866/55 , 972 51 Handlová

Zriaďovateľ: mesto Handlová

Prevádzka MŠ: pondelok - piatok od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Kontakt: Terézia Hanusová - triedna učiteľka, tel: 046/ 381 03 51,  email: mssnpepzsmc@handlova.sk

Konzultačné hodiny: Každý párny pondelok, v čase od 14:00 h do 15:00 hod, resp. podľa dohody s rodičmi

Riaditeľka MŠ: Mgr. Marcela Jakubíková (kontakt: +421 917 655 525)

Úradné hodiny riaditeľky MŠ: Pondelok až piatok od 10.00 h do 13.30 h

Elokované pracovisko (ďalej len EP) bolo do siete škôl a školských zariadení zaradené od 1. septembra 2019. Bolo vytvorené v rámci projektu „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy v Handlovej“ v priestoroch Základnej školy Morovnianska cesta.

Kapacita EP je 20 detí, vo veku od 3 do 6 rokov. Prevádzka je celodenná od 06:30 do 16:00 hod. Súčasťou EP je trieda zariadená novým funkčným detským nábytkom, interaktívnou tabuľou, didaktickým materiálom a hračkami, stabilná spálňa pre oddych a spánok detí a miestnosť, ktorá slúži na relaxačné a pohybové aktivity detí. EP má samostatné sociálne zariadenie (WC, umývadlá, sprchu), šatňu vybavenú šatňovými skrinkami a lavičkami. V exteriéri pracoviska je školská záhrada vybavená záhradným nábytkom pre deti.

Stravovanie pre deti zabezpečuje Školská jedáleň základnej školy.

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek