Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zamestnanie

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová.

Povinnosť zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach ustanovuje  §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.390/2011Z.z..

Ku dňu 28.6.2021 su aktuálne dve voľné pracovné miesta: 

Pedagogický asistent - podrobnosti o pozícii nájdete v priloženom pdf. súbore

Dve voľné pracovné miesta od 1.septembra 2021

požadované doklady je potrebné doručiť  do 30. júla 2021 na adresu zamestnávateľa (Materská škola, Ul. SNP 27, 972 51 Handlová) v zalepenej obálke, označenej: „PEDAGOGICKÝ ASISTENT – NEOTVÁRAŤ“. Uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kritéria budú kontaktovaní telefonicky.

Učiteľ/ka materskej školy - podrobnosti o pozícii nájdete v priloženom pdf. súbore

Štyri voľné pracovné miesta od 1.septembra 2021

požadované doklady je potrebné doručiť  do 30. júla 2021 na adresu zamestnávateľa (Materská škola, Ul. SNP 27, 972 51 Handlová) v zalepenej obálke, označenej: „UČITEĽ MŠ – NEOTVÁRAŤ“. Uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kritéria budú kontaktovaní  telefonicky.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Ucitel materskej skoly ms snp 196.1 kB pdf 28.6.2021
Pedagogicky asistent 196.9 kB pdf 28.6.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek