RSS Handlová http://handlova.sk RSS kanál obce Handlová sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznámenie o stavebnom konaní http://handlova.sk/sprava/12691/n 12691 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie s miestnym šetrením. http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/1_465f85_md_af2e18_sm.png Oznámenie o správe mestského majetku http://handlova.sk/sprava/12673/n 12673 Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, bude majetok v správe mesta.  http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/2_fc7993_md_004d88_sm.png Oznámenie o stavebnom konaní http://handlova.sk/sprava/12672/n 12672 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvanie na ústne pojednávanie. http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/vv_e8564f_md_375b52_md_6c6992_md_e9fd87_sm.png Školský rok v Handlovej ukončilo 1202 detí http://handlova.sk/sprava/12668/n 12668 Prajeme krásne prázdniny http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/zakladna_skola_mierove_namestie_handlova0_32192c_sm.jpg Od 1. júla je mestský úrad otvorený v štandardnom režime http://handlova.sk/sprava/12655/n 12655 Opatrenia štátu v súvislosti s COVID-19 sa postupne uvoľňujú, avšak mimoriadna situácia na Slovensku stále trvá. http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/dsc_03791_beacac_sm.jpg Obchodná verejná súťaž - Dom kultúry Nová Lehota http://handlova.sk/sprava/12636/n 12636 Mesto Handlová vyhlasuje dňom 29.06.2020 Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy - Dom kultúry - Nová Lehota http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/3_2eca72_md_bf3c8c_md_962640_md_5f672a_md_2755fd_sm.png Obchodná verejná súťaž - Kolkáreň http://handlova.sk/sprava/12635/n 12635 Mesto Handlová vyhlasuje dňom 29.06.2020 Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy - Kolkáreň  http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/3_2eca72_md_bf3c8c_md_962640_md_5f672a_sm.png VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová http://handlova.sk/sprava/12620/n 12620 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č.  1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov  sociálnych služieb na území mesta Handlová http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/vzn_picture_fa8103_md_444ce4_md_7e45b9_sm.png Informácia o podaní žiadosti http://handlova.sk/sprava/12572/n 12572 Oznámenie o podaní žiadosti na výrub drevín http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/oznam_zp_8cbaa9_md_74213d_md_b40c30_sm.png Mesto hľadá dobré nápady, prijíma aj kritiku http://handlova.sk/sprava/12560/n 12560 Anonymné podnety majú nižšiu dôveryhodnosť a ich pisatelia sú často zbytočne agresívni a vulgárni.  http://handlova.sk/data/news/handlova.sk/2020/labut_sgi_36df9b_sm.jpg