Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Sociálne oddelenie kontaktujte telefonicky. Je bez prívodu el. energie

Sociálne oddelenie kontaktujte telefonicky. Je bez prívodu el. energie
Zamestnanci sú bez pripojenia na internet a prístupu  k počítačom s pracovnou agendou.

Vodné toky v Handlovej počas výdatných minulotýždňových dažďov nespôsobili žiadne záplavy, spodné vody však spôsobili viaceré škody a prerušili tiež vedenie el. energie vedené pod zemou, z ktorého bolo napájané sociálne odd. MsÚ sídliace v Základnej škole Morovnianska cesta (ZŠ MC).

Z tohto dôvodu aktuálne havarijnú situáciu rieši Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., ktorý by mal opraviť prívod elektrickej energie do 3 dní.

Piati zamestnanci sociálneho oddelenia na ZŠ MC pracujú v normálnom režime, dostupné sú však iba ich mobilné telefonické linky 0917 616 391, 0917 372 750 a pre terénnych sociálnych pracovníkov linka: 0917 136 273. Zamestnanci sú bez pripojenia na internet a prístupu  k počítačom s pracovnou agendou.

Mesto Handlová žiada o trpezlivosť pri vybavovaní úradnej agendy zamestnancov sociálneho oddelenia, ktorí majú svoje pracovisko na ZŠ MC, do času opätovného pripojenia na el. energiu.

Podľa konateľa Mestského bytového podniku Handlová s.r.o., Rudolfa Vlka, nebude sa opravovať elektrické vedenie, ktoré bolo pod zemou a bolo značne poškodené aj vekom, ale urobia viaceré interiérové úpravy a napoja sociálne odd. z vnútorných elektrických rozvodov školy.