Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Aktualizácia 8.6. - Osvetlenie je opravené / Zisťovali sme príčinu výpadkov verejného osvetlenia na sídlisku Mostná

Aktualizácia 8.6. - Osvetlenie je opravené / Zisťovali sme príčinu výpadkov verejného osvetlenia na sídlisku Mostná
Oprava by mala prebehnúť do konca týždňa

Aktualizácia ku dňu 8.júna 2021

Konateľ Mestského bytového podniku potvrdil, že verejné osvetlenie na sídlisku Mostná je opravené.

Dnes,  7. júna  2021, bol odborne spôsobilou spoločnosťou realizovaný lokálny audit podzemného elektrického vedenia verejného osvetlenia na sídlisku Mostná.

Podľa slov konateľa Mestského bytového podniku Handlová s.r.o. (MsBP Handlová s.r.o), Rudolfa Vlka: „Podarilo sa nám po spolupráci so spoločnosťou, ktorá má špeciálne vyhľadávacie zariadenie porúch elektrického vedenia, presne lokalizovať úsek, kde je poškodené podzemné vedenie. Jedná sa o lampu pri dome Mostná 1 -5, kde sa vykonali výkopové práce. Kábel bol obnažený a identifikovala sa porucha. MSBP Handlová s.r.o, zabezpečuje dodávku materiálu nutného na opravu“, uviedol konateľ spoločnosti s tým, že porucha by mala byť odstránená do piatka 11. júna a náklady na túto lokálnu opravu by nemali presiahnuť 500 eur.

Zároveň však upozornil, že poškodených káblov môže byť v tejto lokalite viacero a preto pracovníci MsBP Handlová s.r.o. budú situáciu sledovať. Aktuálne nebude potrebné vykonať rozsiahlejšie výkopové práce, nakoľko je predpoklad, že sa pravdepodobne podarilo odhaliť príčinu havarijného stavu eklekrtického vedenia, ktoré spôsobovalo výpadky verejného osvetlenia na celom sídlisku Mostná.

O tom, že mesto rieši havarijný stav verejného osvetlenia sme na našom webovom sídle písali aj 1. júna 2021. Článok nájdete po kliknutí na tento link.